• 1

Jesteśmy placówką z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia od 1945 roku. Proponujemy interesujące studia oraz zdobycie ciekawych zawodów. Na bieżąco poszerzamy ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Współpracujemy ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie Waszym sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności, wiążących się z nową drogą Waszego rozwoju.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
dr hab. Michał Szepelawy, prof. nadzw.

Wernisaż prac studentów architektury i urbanistyki

Studenci architektury i urbanistyki pokazali swoje prace w RCK w dniu 23 października. Wernisaż cieszył się sporym zainteresowaniem zarówno władz...

FOTON zaprasza

foton Mija dziewiąty rok działalności Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON. W jubileuszowym roku 2015 Zarząd Koła planuje szereg...

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

20 października br. zorganizowano pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie członków Polskiego Towarzystawa Pedagogicznego. Foto-relacja...

Jubileusz 100-lecia Klubu Olimpijczyka "Sokół" w Raciborzu

Fotomigawki autorstwa: Sabiny Wyskiel FOTON, Iwony Karwot FOTON i dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

Godziny rektorskie 10 listopada 2014

Racibórz, 21 października 2014 r. KOMUNIKAT Decyzją JM Rektora PWSZ w Raciborzu dr. hab. Michała Szepelawego, prof. nadzw. dzień 10 listopada 2014...

INSTYTUT TECHNIKI I ARCHITEKTURY ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy projektów i prac studenckich powstałych w ramach przedmiotów prowadzonych na kierunku Architektura i Urbanistyka.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA PWSZ w Raciborzu Raciborskie Centrum Kultury - gospodarzem tegorocznej edycji wystawy prac studentów kierunku...

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 - fotorelacja

fotorelacja autorstwa: Sabiny Wyskiel i dr Gabrieli Habrom-Rokosz

Międzynarodowa konferencja - fotorelacja

Autorami zdjęć są: dr Gabriela Habrom-Rokosz i Sabina Wyskiel FOTON

 

zobacz Więcej wydarzeń...