• 1

Jesteśmy placówką z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia od 1945 roku. Proponujemy interesujące studia oraz zdobycie ciekawych zawodów. Na bieżąco poszerzamy ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Współpracujemy ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie Waszym sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności, wiążących się z nową drogą Waszego rozwoju.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
dr hab. Michał Szepelawy, prof. nadzw.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku kierunków: socjologia, administracja, bezpieczeństwo państwa

Dyrekcja Instytutu Studiów Społecznych zaprasza na spotkanie organizacyjne (obowiązkowe) studentów pierwszego roku; kierunek – socjologia tryb...

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH STUDENTÓW I ROKU

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH STUDENTÓW I ROKU (wtorek) 30.09.2014 zajęcia dydaktyczne wg planów od 1.10.2014 (środa) Instytut Studiów...

Informacja o kursie dla kandydatów na sędziów piłki nożnej

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Raciborzu w porozumieniu z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej organizuje kurs dla...

Nowości Wydawnictwa PWSZ: „Pływanie w szkole podstawowej”

Okladka PlywanieNakładem Wydawnictwa PWSZ ukazała się kolejna pozycja książkowa p.t.: Pływanie w szkole podstawowej. Program nauczania „Nauka, zabawa i sport”,...

DYPLOM 2014 w Galerii Sztuki Współczesnej RCK

DYPLOM 2014 w Galerii Sztuki Współczesnej RCK W piątkowe popołudnie 11.07.2014 otwarta została kolejna w tym roku akademickim wystawa w ramach...

DYPLOM 2014 - fotorelacja z obron prac dyplomowych absolwentów kierunku: Edukacja Artystyczna w zakrsie sztuk plastycznych.

Dyrekcja Raciborskiego Centrum Kultury zaprasza na wernisaż wystawy prac dyplomowych absolwentów kierunku: Edukacja Artystyczna w zakrsie sztuk...

Test satysfakcji studenta

test satysfakcji Badanie "Test Satysfakcji Studenta zostało zakończone. Wszystkim uczestnikom ankiety dziękujemy za wypełnienie ankiety i rzetelne odpowiedzi....

Warsztaty programowania mikrokontrolerów STM32

kurs Warsztaty programowania mikrokontrolerów STM32.

Od 7.05.2014 w PWSZ w Raciborzu ruszył cykl warsztatów programowania mikrokontrolerów ARM.
...

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych PWSZ

W zawiązku z planowaną na wrzesień inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych, Biblioteka PWSZ prosi wszystkich pracowników i studentów o zwrot...

 

zobacz Więcej wydarzeń...