FOTON na XI Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Rybniku

Po raz dziewiąty członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz prezentują efekty swoich fotograficznych poszukiwań na międzynarodowym forum.

W wystawie zatytułowanej FORMA II, inspirowanej twórczością Edwarda Westona biorą udział: Agata Bajorek, Agnieszka Gogolewska, Iwona Karwot, Katarzyna Czaplicka, Kornelia Popek, Patrycja Cichy, Sabina Wyskiel, Adam Kała, Jakub Krzyżek, Kamil Materzok, Michał Sobczyk i Patrycja Piechula z Liceum Plastycznego.