ZJAZD ABSOLWENTÓW Studium Nauczycielskiego, Kolegium Nauczycielskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – fotorelacja autorstwa dr Gabrieli Habrom-Rokosz i Sabiny Wyskiel FOTON.