Zaznacz stronę
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

REKRUTACJA

Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na:

  • miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację albo
  • siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (jeśli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce).

Osoby, które mają uzyskać świadectwa szkolne za granicą powinny skontaktować się z właściwym kuratorium przed przyjazdem do Polski w celu sprawdzenia, jakie formalności i dokumenty są niezbędne do nostryfikacji świadectwa.

Zobacz:

Ustawa o systemie oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
Nazwy zagranicznych świadectw dojrzałości objętych umowami o uznawalności wykształcenia upoważniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce

Rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń

Nazwy zagranicznych świadectw dojrzałości

Rozporządzenie ministra w sprawie nostryfikacji świadectw

Podstawy prawne uznawania dokumentów o wykształceniu

Skip to content