System Internetowej Rekrutacji, w skrócie SIR, jest uproszczeniem sposobu składania dokumentów przez kandydata na studia. W SIR składa się jedynie podstawowe dokumenty określone przez PWSZ w Raciborzu. Pełne ich zestawy są wymagane później od osób przyjętych na studia.

Kandydaci rejestrują się tylko i wyłącznie poprzez stronę https://sir.pwsz.raciborz.edu.pl/ z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.
Cudzoziemcy, osoby z międzynarodową maturą oraz laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej, po zarejestrowaniu się
w SIR zgłaszają się do Biura Rekrutacyjnego i składają stosowne dokumenty.
Zgłoszenie, to wypełnienie w kwestionariuszu danych osobowych oraz wybór kierunku studiów/specjalności.
Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, zakłada osobiste konto rejestracyjne podając podczas rejestracji nr PESEL  i hasło. Po aktywacji konta kandydat może logować się do systemu SIR.
Za pomocą tego konta można dokonać rejestracji na dowolnie wybrany przez siebie kierunek. Na to konto kandydat otrzymuje również informacje na temat wyników postępowania kwalifikacyjnego.
Podczas generowania wydruku dowodu wpłaty, unikalny identyfikator jest umieszczany w polu „Tytułem”.

Brak tego numeru spowoduje, że system SIR nie dopuści do dalszej kwalifikacji.
Do terminu podanego w harmonogramie kandydat ma szansę zmieniać i uzupełniać informacje w formularzu rejestracyjnym (np. oceny z matury).
Zmiana kierunku/specjalności po zakończeniu procesu rekrutacji, możliwa jest poprzez złożenie stosownego podania (druk dostępny w PUNKCIE REKRUTACJI). Podanie należy złożyć w sekretariacie Prorektora.
Terminy związane z rekrutacją publikuje Rektor PWSZ w Raciborzu, w formie harmonogramu osobnym komunikatem.
Pełna rejestracja następuje, gdy kandydat w całości wypełnił formularz (ankiety osobowej, wybrał kierunek, uzupełnił wszystkie oceny, umieścił prawidłowe zdjęcie) i dokonał wpłaty opłaty rekrutacyjnej.