Zaznacz stronę

ZASADY REKRUTACJI

CO ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA?

Jak zarejestrować się na studia?

Kandydaci rejestrują się tylko i wyłącznie poprzez stronę https://sir.pwsz.raciborz.edu.pl/ z dowolnego komputera  z dostępem do Internetu. Cudzoziemcy, osoby z międzynarodową maturą oraz laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej, po zarejestrowaniu się w SIR przesyłają do Biura Rekrutacji skany stosownych dokumentów.

Nie mam w domu skanera, w jaki sposób mogę przekazać dokumenty?

Jeśli nie masz w domu urządzenia umożliwiającego zeskanowanie dokumentu, możesz skorzystać z aplikacji na Twój telefon komórkowy:

– Microsoft Office Lens – PDF Scanner (kliknij, aby pobrać)

– Adobe Scan Skaner (kliknij, aby pobrać)

– CamScanner (kliknij, aby pobrać)

Pamiętaj, aby skany były czytelne i jak najlepszej jakości. 

Czym jest zgłoszenie? Tworzenie konta w SIR

Zgłoszenie to wypełnienie w kwestionariuszu danych osobowych oraz wybór kierunku studiów.

Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, zakłada osobiste konto rejestracyjne podając podczas rejestracji nr PESEL  i hasło. Po aktywacji konta kandydat może logować się do systemu SIR.

Za pomocą tego konta można dokonać rejestracji na dowolnie wybrany przez siebie kierunek. Na to konto kandydat otrzymuje również informacje na temat wyników postępowania kwalifikacyjnego. Podczas generowania wydruku dowodu wpłaty unikalny identyfikator kandydata umieszczany jest w polu „Tytułem”.

Brak tego numeru spowoduje, że system SIR nie dopuści do dalszej kwalifikacji. 

Harmonogram (kalendarz) rekrutacji. Na co zwrócić uwagę?

Do terminu podanego w harmonogramie kandydat ma szansę zmieniać i uzupełniać informacje w formularzu rejestracyjnym (np. oceny z matury).

Zmiana kierunku po zakończeniu procesu rekrutacji, możliwa jest poprzez złożenie stosownego podania.

Terminy związane z rekrutacją publikuje Rektor PWSZ w Raciborzu, w formie harmonogramu osobnym komunikatem.

Kiedy następuje pełna rejestracja?

Pełna rejestracja następuje, gdy kandydat w całości wypełnił formularz (ankiety osobowej, wybrał kierunek, uzupełnił wszystkie oceny, umieścił prawidłowe zdjęcie) i dokonał wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Po pełnej rejestracji dokonywane jest pełne postępowanie rekrutacyjne, po którym kandydat otrzymuje informacje o przyjęciu na studia (na swoje konto w SIR) lub decyzje o nieprzyjęciu na studia (przysłane pocztą tradycyjną). Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów do biura rekrutacji codziennie od 7:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.