Zaznacz stronę

W dniach 6-7 kwietnia b.r., w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle, Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wraz z Katedrą Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. J Kukuczki w Katowicach, zorganizował II Seminarium Naukowe pt.: Aktywność Fizyczna a Sprawność Funkcjonalna w kontekście uwarunkowań prozdrowotnych
i środowiskowych.

Główna tematyka wystąpień koncentrowała się na roli aktywności fizycznej i polityki społecznej w utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia. Uczestnikami seminarium byli wykładowcy oraz studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

PWSZ w Raciborzu reprezentowali pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej, m.in. dr hab. Jarosław Cholewa prof. nadzw. oraz dr Marcin Kunicki. Wśród studentów obecni byli również członkowie studenckiego koła naukowego kierunku wychowania fizyczne oraz kierunku turystyka. Oprócz udziału w obradach uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić historyczną Rezydencję Prezydentów RP.