Zaznacz stronę

Przedstawiciele środowiska branżowego, architekci, wykładowcy, studenci oraz nowi absolwenci wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów na kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, która odbyła się w środowe popołudnie, 26 kwietnia, w DK Strzecha.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.: delegat Śląskiej Okręgowej Izby Architektów inż. arch. Henryk Piątek, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział w Katowicach dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP Oddział w Katowicach arch. Jerzy Stożek, a także wykładowczyni zaprzyjaźnionego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach dr inż. arch. Justyna Wojtas-Swoszowska.

W tym roku dyplomy trafiły do rąk 49 inżynierów. Zakres tematyczny ich prac był niezwykle szeroki, co, jak podkreślają wykładowcy raciborskiej uczelni, świadczy o wysokim poziomie kreatywności przyszłych architektów. – Życzę państwu, abyście zawsze podchodzili do projektowania z roztropnością, z poczuciem że czasami mniej znaczy lepiej, odwagą oraz żebyście nigdy nie próbowali w tej dziedzinie iść na kompromisy, które dla nas architektów są niedopuszczalne m.in. z punktu widzenia etyki zawodowej – podkreśliła dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, dziękując absolwentom za trzy i pół roku trudów, poświęceń i cierpliwości.

– Panie inżynier i panowie inżynierowi – dziś już mogę z dumą tak powiedzieć – rozpoczęła przemówienie JM Rektor PWSZ w Raciborzu, prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. – Chciałabym się podzielić jednym przesłaniem: nie możemy stwierdzić, że wyfruwacie z gniazda, ponieważ kazaliśmy państwu fruwać już podczas studiów. Zachęcaliśmy do uczestnictwa w konkursach, licznych wyjazdach czy wymianach międzynarodowych. Właściwie mogliśmy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w każdym miejscu na świecie, bo najważniejsze w tym wszystkim byli ludzie, to, że spotkali się tacy studenci z takimi wykładowcami. Wyjątkowość tej sytuacji sprawiała, że my, jako prowadzący, przeżyliśmy bardzo dobry czas, a państwo rozkwitliście, co rusz przekraczając własne możliwości i uruchamiając procesy twórcze, co zaowocowało uzyskaniem satysfakcjonujących rezultatów. Będziemy nadal śledzić państwa losy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów – powiedziała JM Rektor.

– Mam złą wiadomość: nie kończy się państwa edukacja – stwierdził arch. inż. Henryk Piątek.  – Teraz przyszła chwila na drugi stopień studiów oraz praktyczne podejście do tematu. Moment gdy dostaniecie uprawnienia nie jest tym, kiedy już wszystko wiecie, lecz w którym zostajecie obarczeni pewną odpowiedzialnością za swoją pracę. Państwo macie jeszcze trochę czasu. Wykorzystajcie go najlepiej jak potraficie – zachęcił.

Arch. inż. Jerzy Stożek życzył młodym inżynierom satysfakcji z realizacji zawodowych celów, założenia własnej pracowni i dalszego rozwoju, który w tym zawodzie jest niezbędny. – Musicie być świadomi tego, że wkraczacie na drogę, na której będzie do zdobycia coraz więcej wzgórz. Najistotniejsze jest jednak to, aby zajęcie to sprawiało państwu frajdę – nie krył.

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz pochwaliła wysoki poziom merytoryczny prac inżynierskich. Przedstawiła także specyfikę działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich, przyznając, że jego członkowie czują się jak jedna wielka rodzina. – Naszą siłą jest to, że zrzeszamy specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki: socjologów, geografów, psychologów, filozofów czy ekonomistów – zdradziła. Dr inż. arch. Justyna Wojtas-Swoszowska zaapelowała z kolei: Podchodźcie do swojego zawodu z mądrością i szacunkiem, oraz zaprosiła na studia magisterskie na Politechnikę Śląską.

– To, co wydarzyło się do tej pory to dopiero początek, namiastka przyszłego życia architekta – zauważył prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dodając: – Wiedzę którą wynieśliście z PWSZ w Raciborzu skonfrontujecie niedługo z rzeczywistością w zupełnie innym otoczeniu. Jestem pewny, że przyda się państwu na wielu płaszczyznach, nie tylko zawodowej.

Czworo absolwentów uhonorowano nagrodami książkowymi. W gronie wyróżnionych za postawę studencką znaleźli się: inż. arch. Igor Tumanis, inż. arch. Mateusz Gurnik, inż. arch. Marta Oleksiak, inż. arch. Adrianna Waliduda.