Zaznacz stronę

Erasmus +  zakończyła się rekrutacja na międzynarodowy program wymiany studentów w ramach akcji mobilność edukacyjna w PWSZ w Raciborzu. Coraz większa liczba młodych ludzi będzie mogła zdobywać międzynarodowe doświadczenie. Pierwsi studenci kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu nowy rok akademicki rozpoczną edukacją w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech i Bośni.

Dla wszystkich stało się jasne, że nie ma dobrej edukacji bez kontaktów międzynarodowych, stałej współpracy z uczelniami partnerskimi w Europie i na świecie. Studenta trzeba kształcić tak, aby był dobrze przygotowany do pracy nie tylko na rynku swojego kraju, ale i na rynku globalnym.

Od 1998 r. W ramach programu Erasmus polscy studenci mogą realizować część swojego programu  studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w międzynarodowym programie. Na pobyt za granicą student otrzymuje stypendium , które powinno pokryć różnicę wynikającą ze zwiększonych kosztów życia za granicą. Student musi dołożyć własne środki, które normalnie wyłożyłby w kraju, ma też prawo do wszelkich innych stypendiów, które w kraju otrzymywał. To wszystko razem powinno wystarczyć do utrzymania się za granicą.

Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego. Wyniki corocznych badań na temat korzyści z programu Erasmus („Erasmus Impact Study”) jasno pokazują, że studenci wracają ze studiów odbytych za granicą nie tylko pewniejsi siebie, bardziej tolerancyjni wobec innych kultur, ale też zdolni do szybszego rozwiązywania problemów, przystosowywania się do nowych okoliczności i z większymi umiejętnościami organizacyjnymi. Są to jednocześnie te cechy charakteru, które najbardziej ceni większość pracodawców.

Warto wspomnieć, iż obecnie w  Instytucie Architektury na studiach w ramach programu Erasmus+ przebywają studenci z Uniwersytetów w Turcji , Syrii i Bośni.

Czytaj: http://www.erasmus.org.pl/

Zdjęcia: Katarzyna Kubik

Skip to content