Zaznacz stronę

XX edycja Igrzysk Sportowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Sport ku Radości” przeszła do historii. Wydarzenie zorganizowali: Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki, Instytut Kultury Fizycznej, AZS PWSZ Racibórz oraz Miasto Racibórz.

W imprezie uczestniczyły następujące placówki: Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach, Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Środowiskowa Świetlica Samopomocy „NADZIEJA” w Raciborzu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Uczestnicy wzięli udział w m.in. licznych konkurencjach sprawnościowych, warsztatach artystycznych, grach i zabawach animowanych oraz pokazach pomocy przedmedycznej.

Zdjęcia: Wojciech Kowalczyk