Zaznacz stronę

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyła się konferencja naukowa pt. „Terroryzm a działania służb mundurowych”. Na uczestników czekały liczne wykłady, warsztaty oraz pokazy.

W gronie prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się funkcjonariusze służb mundurowych, biegli sądowi czy eksperci m.in. w zakresie strzelectwa sportowego czy samoobrony. Organizatorem wydarzenia było Koło Militarni oraz Instytut Studiów Społecznych.

Wykład inauguracyjny pt. „Terroryzm jako szczególny rodzaj zachowania sprawcy/sprawców przemocy” wygłosiła dr Joanna Stojer-Polańska z PWSZ w Raciborzu. O segregacji medycznej w warunkach zamachu terrorystycznego opowiedział kpt. Artur Luzar ze Szkoły Aspirantów PSP, mgr Joanna Pulit z kolei przedstawiła temat „Rola psa w poszukiwaniach terenowych”. Wojciech Grojec – biegły z zakresu badań broni i śladów balistycznych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach wprowadził gości w tajniki oględzin miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem śladów balistycznych, a pokaz działań ratowniczo-gaśniczych koordynował kpt. Mateusz Wyrba z Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu.

Przybyli goście mieli możliwość odwiedzenia kilku stanowisk: kryminalistycznego, policyjnego, instruktażu obsługi broni palnej, gdzie informacji udzielał dr Łukasz Karaś -instruktor sportów obronnych i strzelectwa sportowego, Jednostki Strzeleckiej 3054 Racibórz, której członkowie zaprezentowali broń oraz wyposażenie wojskowe, a także stanowiska pokazowego gdzie kpt. Artur Luzar opowiadał o praktycznych aspektach segregacji medycznej.

Warsztat samoobrony poprowadzili studenci z Koła Militarni Dominik Piła oraz Kamil Hołek, a udzielania pierwszej pomocy Aleksandra Wierzbicka.

Jednym z najciekawszych punktów programu był pokaz działań antyterrorystycznych przeprowadzony przez grupę operacyjną TANTO.

 

Zdjęcia: Wojciech Kowalczyk