Zaznacz stronę

W ramach Partnerstwa Miasta Racibórz ze środowiskiem naukowym polsko – czeskiego pogranicza: VSB – Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu gościł u siebie kadrę akademicką i doktorantów z VSB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie na warsztatach „Energooszczędność i odnawialne źródła energii w budownictwie, architekturze i urbanistyce”. 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Celem głównym projektu jest nawiązanie aktywnej współpracy Miasta Racibórz i społeczności akademickiej na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie OZE odnawialnych oraz rozpowszechnianie energetyki odnawialnej na pograniczu PL-Cz.

Zdjęcia: Wojciech Kowalczyk