W dniach 13-14 czerwca 2017 r. w Raciborzu gościła Podkomisja stała ds. Turystyki Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jednym z punktów programu wizytacji było spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

We wtorek przedstawiciele sejmowej podkomisji oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiedzili zabytkową stację kolei wąskotorowej w Rudach, siedzibę firmy Jastef, Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, raciborski browar oraz Zamek Piastowski w Raciborzu. Następnie spotkali się z władzami samorządowymi w Raciborzu – prezydentem miasta Mirosławem Lenkiem oraz starostą raciborskim Ryszardem Winiarskim.

Goście zobaczyli także teren przebudowy stadionu miejskiego w Raciborzu, aquapark i lodowisko Piastor w kontekście planów rozwoju bazy szkoleniowej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Jednym z wizytujących był bowiem wiceprezes PZHL Mirosław Minkina.

Delegacja odwiedziła ponadto PWSZ w Raciborzu, gdzie odbyła się dyskusja na temat: “Rozwój produktu turystycznego, sportowego i rekreacyjnego na pograniczu polsko-czeskim z uwzględnieniem wykorzystania na te cele zbiornika Racibórz oraz jego otoczenia.” Spotkanie moderował kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Raciborzu dr hab. Jarosław Cholewa. Raciborską Uczelnię reprezentowali Prorektor do spraw rozwoju i organizacji dr Jakub Berezowski oraz Prorektor do spraw dydaktyki i studentów dr Paweł Strózik. Głos zabrali m.in. dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr Marcin Kunicki, przewodniczący Komisji poseł Grzegorz Janik, wykładowca PWSZ w Raciborzu na kierunku turystyka i rekreacja Grzegorz Wawoczny, a także wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

Prócz nich w w dwudniowej wizytacji udział wzięli: dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki  Joanna Jędrzejewska Debortoli, wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Sejmu RP Tomasz Kucharski, jej sekretarz – Artur Zaniewski, szef wyszkolenia i dyrektor SMS Adam Fras oraz burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

 

Zdjęcia: Wojciech Kowalczyk