Zaznacz stronę

W dniach 27-29 czerwca 2017 r. studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uczestniczyli w plenerze malarsko-fotograficznym na terenie Grabówki oraz Wielikąta. 

Zajęcia odbyły się pod kierunkiem prof. Kazimierza Cieślika i dr Gabrieli Habrom-Rokosz. Efekty pleneru zaprezentowane zostaną jesienią podczas planowanego wernisażu wystawy.

Zdjęcia: Gabriela Habrom – Rokosz