Zaznacz stronę

Piątego lipca br. na Zamku Piastowskim odbył się egzamin licencjacki studentek kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu.

Tegoroczny egzamin był wyjątkowy, ponieważ ambitne panie w czasie studiów zrealizowały program aż dwóch specjalności: kreacja plastyczna z grafiką użytkową oraz techniki malarskie i projektowanie witrażu.

Prace artystyczne realizowane były pod kierunkiem: prof. Kazimierza Cieślika (malarstwo) oraz dr hab. Franciszka Niecia (grafika i fotografia). Promotorem teoretycznych prac dyplomowych był dr Henryk Fojcik. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła dr Karolina Stanieczek. Prace dyplomowe recenzowały: dr Barbara Piechaczek (teoretyczne prace licencjackie), dr Magdalena Gogół-Peszke i dr Gabriela Habrom-Rokosz (licencjackie dyplomy artystyczne).

Obrony dyplomów zakończyły się sukcesem, zaś w dwóch przypadkach Komisja złożyła wniosek o wyróżnienie prac. Do 15 lipca w galerii zamkowej można oglądać wystawę podyplomową. Zapraszamy!

fotorelacja: Gabriela Habrom-Rokosz