W dniach 6-7 września 2017r. w murach naszej uczelni odbyła się IX międzynarodowa konferencja naukowa Język i literatura czeska a…, pn. „Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej”. Zorganizował ją Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Neofilologii – Zakład Filologii Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Tradycyjnie wzięli w niej udział przedstawiciele zarówno polskich ośrodków naukowych, jak i czeskich a także austriackich. Do Raciborza przyjechali naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu J.E. Purkyniego w Usti nad Łabą, Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu w Hradcu Králové, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, którą reprezentowali, wygłaszając referaty, prof. dr hab. Mieczysław Balowski, dr Justyna Pietrzykowska, mgr Alina Zimna, mgr Jan Cieślak.

Konferencja jest organizowana od 2001 r. W bieżącym roku uroczystego otwarcia dokonała J.M. Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, wraz z prof. dr hab. Mieczysławem Balowskim oraz Dyrektorem Instytutu Neofilologii doc. Danielem Voglem, życząc uczestnikom owocnych dyskusji. Uroczystego zamknięcia dokonali prof. dr hab. Mieczysław Balowski, Prorektor do spraw dydaktyki i studentów dr Paweł Strózik, Dyrektor Instytutu Neofilologii doc. Daniel Vogel.

Obrady odbywały się w dwóch sekcjach: literaturoznawczej i językoznawczej. Prelegenci w tym roku dyskutowali na temat: obce i inne we frazeologii, gramatyce, leksyce, onomastyce, starszej literaturze czeskiej, literaturze XX i XXI wieku, mediach oraz w dyskursie tożsamościowym.

Konferencji towarzyszył bogaty program kulturalny. Jej uczestnicy zapoznali się z ciekawą historią Raciborza zwiedzając miasto oraz raciborski zamek i browar zamkowy. Mieli także okazję wziąć udział w koncercie organowym poświęconym twórczości Alberika Mazáka, który odbył się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu.