29 września 2017 r. (piątek)

zajęcia dydaktyczne  wg planów  od 02.10.2017  (poniedziałek – tydzień parzysty (P))

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek Wychowanie fizyczne

godz. 15.00  sala 138 A parter

Kierunek Turystyka i rekreacja

godz. 14.00  sala 138 A parter

 

Instytut Neofilologii

Kierunek Filologia

godz.15.30  sala  B 202 I piętro – specjalności: filologia czeska, filologia germańska, język niemiecki

godz. 16.15  sala B 202 I piętro – specjalności: filologia angielska, język angielski

 

Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki

Kierunek  Pedagogika   (Pedagogika resocjalizacyjna;  Edukacja elementarna)

godz. 11.00  sala  A 217  I piętro

Kierunek Pielęgniarstwo  

godz. 10.00  sala  A 217  I piętro

UWAGA – DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA, PIELĘGNIARSTWO  O GODZ. 11.45 OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP SALA A 217

 

Instytut Studiów Społecznych 

Kierunek  Administracja              

godz. 15.00  sala  A 340  II piętro

Kierunek  Bezpieczeństwo państwa

godz. 16.00  sala  A 340  II piętro

 

Instytut Techniki

Kierunek  Automatyka i robotyka

godz.15.30  sala  A 217  I piętro

 

Instytut Architektury

2 października 2017 r. (poniedziałek)

kierunek  Architektura

godz.8.30  sala  101 ul. Łąkowa 31

  • Harmonogram obowiązkowych szkoleń dla studentów I roku z zakresu BHP

   i Przysposobienia bibliotecznego zostanie podany w późniejszym terminie.