Zaznacz stronę

W poniedziałek 17 października w Instytucie Architektury przy ulicy Łąkowej w Raciborzu odbyły się polsko-czeskie warsztaty pn. “Obnova slezkých center I – OPAVA” (Rewitalizacja centrów śląskich miast). Wydarzenie zorganizowano w ramach Projektu INTERREG V-A, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W międzynarodowych warsztatach uczestniczyli studenci i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Wyższej Szkoły Bańskiej w Ostrawie. Warsztaty poświęcone były kwestii rewitalizacji przestrzeni miejskiej na Śląsku, w tym w Raciborzu.