30 października 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, we współpracy z katowickim oddzialem Towarzystwa Urbanistów Polskich, odbył się konkurs wewnętrzny na najlepszą pracę studencką z dziedziny urbanistyki. 
Komisji przewodniczyła dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak, która po zapoznaniu się z pracami tegorocznych dyplomantów postanowiła zakwalifikować do następnego etapu trzy prace: inż. arch. Mateusza Gurnika, inż. arch. Marty Oleksiak i inż. arch. Adrianny Walidudy.
W Konkursie zwyczajowo bierze udział 5 uczelni z naszego regionu: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
Odbywa się on dwuetapowo i obejmuje: konkurs uczelniany oraz finał międzyuczelniany (Dyplom Roku). Równolegle studenci ubiegać się będą o Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu TUP zaplanowano na wtorek, 14 listopada w Katowicach.