Zaznacz stronę

PWSZ w Raciborzu odnotował w ciągu ostatniego roku bardzo udaną współpracę z uczelniami europejskimi , w ramach programu Erasmus +. Kilkunastu studentów i 8 pracowników PWSZ uczestniczyło w wymianie studyjnej lub szkoleniu zawodowym na różnych uczelniach w Europie. International University of Sarajevo jest jednym z partnerów wymiany międzynarodowej w dziedzinie architektury.

W dniach 6 – 10 listopada 2017 w ramach umowy dotyczącej wymiany kadry akademickiej dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak, Dyrektor Instytutu Architektury i  Koordynator Instytucji Erasmus + wraz z dr inż. arch. Jarosławem Figaszewskim gościli z wykładami w IUS w Sarajevie.

Przedstawiciele PWSZ korzystając z tej wizyty, wzmocnili istniejącą już od 2014 roku współpracę w dziedzinie architektury i planują rozszerzyć ją na dziedziny edukacji artystycznej, języka angielskiego oraz administracji biznesowej. Ponadto omówiono również plany dotyczące przyszłej współpracy w zakresie wymiany studentów, wspólnych projektów badawczych oraz udziału w międzynarodowych konferencjach i publikacjach.

Pomijając wykłady i zajęcia ze studentami podczas wizyty w IUS,  Dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak uczestniczyła w spotkaniach z Dziekanem Wydziału Faculty of Engineering and Natural Sciences prof. Dr. Ahmet Yıldırım z  Koordynatorem Programu Architektury na IUS, Assist. Prof. Dr. Adnan Zoranić  oraz z Lamija Hadzimurtezić Kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Współpracy Międzynarodowej . Prof. Dr. Adnan Zoranić oraz Prof.  Dr. Firas Abdulhameed Salman Al-Douri odwiedzili Instytut Architektury w Raciborzu w ramach programu wymiany kadry akademickiej