Zaznacz stronę

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu trwa wystawa prac architektonicznych, będących efektem warsztatów „Pomysły dla Opawy”, przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Obnova slezkých center I – OPAVA” (Rewitalizacja centrów śląskich miast), którego partnerami są: Urząd Miasta w Opawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. 

Wydarzenie zorganizowano w ramach Projektu INTERREG V-A, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Celem warsztatów było stworzenie zarysu możliwych rozwiązań problematyki miejskiej w zakresie kształtowania krajobrazu, urbanistyki oraz architektury. Przedmiotem całego projektu z kolei było określenie i wyjaśnienie relacji miasta (zarówno śródmieścia, jak i dzielnic) z rzeką i koleją. Był on również okazją do pogłębienia współpracy między miastem Opawą a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, przy fachowej współpracy ze strony Katedry Architektury Wydziału Budowlanego Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Potencjał studentów i wykładowców obu placówek akademickich został wykorzystany między innymi w celu przeprowadzenia analizy problemów, możliwości rozwoju infrastruktury, turystyki, gospodarki, jak i potrzeb ochrony i zachowania wartości naturalnych oraz kulturalnych w taki sposób, aby wyniki prac mogły zostać wykorzystane przez Miasto Opawa do wytyczenia dalszych kierunków jego rozwoju.

Prace stworzone na potrzeby projektu zostały zaprezentowane opinii publicznej. W holu głównym PWSZ w Raciborzu przy ulicy Słowackiego 55 dostępna jest wystawa projektów architektonicznych. Przykłady dobrej praktyki są prezentowane po to, aby mogły zostać wykorzystane w przyszłości, a także, aby projekt ten stał się inspiracją dla pozostałych miast i gmin w czesko-polskim obszarze przygranicznym, które borykają się z podobnymi problemami.