W dniu 14 grudnia 2017 r. Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia był współorganizatorem Seminarium Naukowego pt. Sprawność fizyczna w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Celem Seminarium była prezentacja najnowszych badań dotyczących szeroko rozumianych uwarunkowań sprawności fizycznej wynikającej z aktywności fizycznej. Było to kolejne wydarzenie w ramach współpracy pomiędzy Instytutem a Akademią Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach. Seminarium prowadził dr hab. Jarosław Cholewa prof. nadzw. Natomiast prelegentami byli ProRektor AWF Katowice dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw., Kierownik Katedry Sportów Indywidualnych AWF w Katowicach dr hab. Arkadiusz Stanula prof. nadzw. oraz Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu KFiZ PWSZ w Raciborzu dr Danuta Zwolińska.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli akademickich a także wśród studentów. Była to okazja do prezentacji poglądów oraz dyskusji związanych z aktualnymi trendami w badaniach naukowych w obszarze kultury fizycznej. Szczególnie burzliwa była dyskusja w ramach obrad okrągłego stołu, która odbyła się po sesji plenarnej.