W dniu 13.12.2017 r. studenci realizowali zajęcia wyjazdowe w obiekcie Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa Województwa Morawskośląskiego w Ostrawie. Była to okazja do zapoznania się z innowacyjnym podejściem do zintegrowania służb funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, działających w oparciu o nowoczesny wielofunkcyjny  obiekt wyposażony w najnowsze rozwiązania informatyczne.

W centrum pełnią służbę funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej i  Miejskiej Policji w Ostrawie, Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. Zarazem jest to siedziba komend miejskich Policji i Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Wskazane służby obsługują numery alarmowe, w tym 112, mają możliwość bezpośredniego zadysponowania niezbędnych sił i środków, stacjonujących w obiekcie (PSP i Pogotowie Ratunkowe) oraz działających w terenie (Policja). Zastosowane przez Czechów rozwiązanie skraca do minimum czas reakcji służb na zgłaszane zdarzenia, daje możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności zgłoszenia a zarazem koordynacji działań wymagających użycia dużych sił i środków różnych służb. W tym w oparciu o sale dedykowane zespołom zarządzania kryzysowego.

Zajęcia były też okazją do weryfikacji umiejętności językowych i zwiedzenia Ostrawy w okresie przedświątecznym.