Zaznacz stronę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu otrzyma dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 1,1 mln zł. Dziś, 12 stycznia 2018 roku, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy  z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury, Prorektora PWSZ w Raciborzu dr. Jakuba Berezowskiego oraz Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia dr. Marcina Kunickiego.

Ministerstwo dysponuje pulą pieniędzy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Sprawę z ramienia uczelni pilotował  dr Marcin Kunicki. Pieniądze zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie powodom przestępczości, poprzez sport, w czym z pewnością pomogą środki na modernizację zaplecza uczelni.

Dzisiaj w sali gimnastycznej PWSZ w Raciborzu prócz podpisania umowy, odbył się briefing prasowy. Następnie dziennikarze mieli możliwość obejrzenia obiektów przeznaczonych do modernizacji. Ponadto, zorganizowano wykład rozpoczynający realizację projektu. Temat brzmiał: “Redukowanie agresji wśród dzieci i młodzieży poprzez ukierunkowane wychowanie fizyczne w szkole. Wygłosił go doc. dr Krzysztof Skalik, a moderatorem był dr hab. Jarosław Cholewa prof. nadzw.