Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, wraz ze Śl.ZPN Podokręg Racibórz oraz KS Unia Racibórz zorganizował w Domu Strzeleckim oraz Arenie Rafako konferencję szkoleniową dla trenerów piłki nożnej. 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 180 trenerów z Raciborza i nie tylko. Na początku konferencji głos zabrała między innymi Zastępczyni Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia dr Danuta Swadźba-Nowosielska. Przybyłych gości przywitał szef Wydziału Szkolenia Podokręgu Racibórz Janusz Gałązka, a także wiceprezes Podokręgu Andrzej Starzyński.

W części wykładowej wystąpili psycholog sportu Grzegorz Więcław (temat prelekcji: „Mistrz treningu bez medalu. Jak sobie radzić ze stresem i presją w sporcie?”), trener UEFA PRO Jacek Trzeciak (wystąpienie dotyczące problemów trenerów tzw. „niższych lig”). W międzyczasie trenerzy udali się do hali Arena Rafako, gdzie część praktyczną o nazwie “Nauczanie taktyki oraz rozumienie gry na przykładzie zespołu młodzieżowego.” przeprowadził Damian Galeja – Trener Kordynator Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Omówienia tej części pod kątem teoretycznym dokonał z kolei Damian Galeja – Trener Koordynator Śląskiego Związku Piłki Nożnej.