Zaznacz stronę

W Instytucie Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyła się dziś pierwsza cześć egzaminu inżynierskiego. Do obrony prac przystąpiło sześciu dyplomantów, w poniedziałek z egzaminem zmierza się kolejni.

Wszyscy dyplomanci zakończyli egzamin z sukcesem. Przed komisja, której przewodniczył Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu dr inż. arch. Jarosław Figaszewski swoje prace zaprezentowali: inż. arch. Barbara Jonak (tytuł: Multimedialne Centrum Historii Raciborza na Placu im. Ofki Piastówny, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, recenzent: dr Adam Bednarski), inż. arch. Sonia Merkel (Budynek biurowy uzupełniający północną pierzeję ulicy Batorego w Raciborzu, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, recenzent: dr inż. arch. Adam Bednarski), inż. arch. Sylwia Kasprzak (Kompleks domków letniskowych w Radkowie, promotor: dr inż. arch. Adam Bednarski, recenzent: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura), Paweł Pendziałek (Projekt koncepcyjny lokalu gastronomicznego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim, promotor: dr inż. arch. Jarosław Figaszewski, recenzent: dr inż. arch. Adam Bednarski), inż. arch. Klaudia Adamczyk (Baza Zakrzówek-Małopolskie Centrum Nurkowania, promotor: dr inż. arch. Adam Bednarski, recenzent: dr inż. arch. Jarosław Figaszewski), inż. arch. Michał Niewiera (promotor: dr inż. arch. Wiesław Olejko, recenzent: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura).