Zaznacz stronę

Koło Naukowe ADMINISTRATYWISTÓW działające przy Instytucie Studiów Społecznych pod kierunkiem dr Joanny Wróblewskiej–Jachny zorganizowało kolejną edycję konkursu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk społecznych, politycznych, prawnych i historycznych, a także propagowanie wiedzy obywatelskiej.  Adresatem wydarzenia są uczniowie szkół średnich powiatu raciborskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, swoje zgłoszenia przesłało ponad 50. uczniów z następujących szkół: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Wzorem ubiegłorocznej edycji konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie wysłuchali wykładu dra Pawła Bednarskiego: Prawa człowieka i ich ochrona w prawie międzynarodowym. Prowadzący prelekcję jest wykładowcą Instytutu Studiów Społecznych, a także czynnym Radcą Prawnym. Jest zarówno teoretykiem jak i praktykiem, posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu tematyki prawa, dzięki czemu mógł zobrazować temat w najbardziej dogodny i interesujący sposób. Popierając wykład przykładami z życia
dr Bednarski wyjaśnił uczestnikom konkursu między innymi następujące pojęcia:  międzynarodowy system ochrony praw człowieka, Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja Praw Dziecka. W trakcie wykładu uczniowie zostali zapoznani z historią tworzenia się praw człowieka, którą wykładowca raciborskiej PWSZ zakończył następującą puentą: Podsumowując wskazaną chronologię rozwoju praw człowieka można stwierdzić, że początkowo prawa człowieka jeśli już były uznawane to co do zasady swoje uzasadnienie posiadały w prawie naturalnym. A więc pewnych przyrodzonych wartościach, w które wyposażony jest każdy człowiek wraz z przyjściem na świat. Obecnie prawa człowieka usytuowane są jako część prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego. Przyjmuje się, że prawa człowieka są: powszechne, pierwotne tzn. nie wynikają z woli państwa,a wyprowadzane są z istoty człowieczeństwa, przyrodzone i niezbywalne, niepodzielne tzn. że wszystkie prawa należy interpretować i traktować łącznie. Prawa i wolności chronią najważniejsze wartości, do których zaliczyć możemy: wolność, równość i godność.

Następnie każdy z słuchaczy otrzymał test składający się z 10 pytań, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie wynosił 20 min. Komisja pod przewodnictwem dr Jacka Pierzchały, w składzie której znalazły się także: Przewodnicząca Koła Naukowego Zuzanna Hajduczek oraz Członek Koła Solbritta Liana, po sprawdzeniu prac konkursowych ogłosiła wyniki oraz nagrodziła zwycięzców. Największą liczbę punktów i tym samym zaszczytne I miejsce zdobyła Dominika Waloszek, II miejsce Justyna Benek, a III miejsce Karolina Znańska. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, uczestnicy wykazali się bardzo dobrą umiejętnością słuchania i świetnie poradzili sobie z przygotowanym dla nich testem. W związku z tym jury postanowiło wyróżnić dodatkowo siedem osób, którym przyznano tytuł Laureata byli to: Łukasz Zbeczka, Emilia Turoń, Justyna Hanka, Sabina Opioła, Anna Sierotka, Kinga Galli, Angelika Marek.

Wszystkim uczestnikom pragniemy  serdecznie podziękować za przybycie a ich opiekunom za współpracę i przygotowanie uczniów. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje oraz zapraszamy na kolejną edycję konkursu Administratywista za rok. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku przybędziecie równie licznym gronie tak jak to miało miejsce teraz i rok temu. Zapraszamy także do studiowania na kierunkach: AdministracjaBezpieczeństwo Państwa.

Koło Naukowe Administratywista