To była podniosła i wzruszająca chwila. 19 kwietnia 2018 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się pierwsze uroczyste czepkowanie dla studentów I roku pielęgniarstwa.

Historia czepkowania sięga w Polsce 1911 roku. Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia w poszanowaniu dla wieloletniej tradycji w kształceniu tej szlachetnej profesji, przygotował uroczystość, która pozwoliła w doniosły sposób przyjąć pielęgniarki i pielęgniarzy do zawodowego grona. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Powiatowy Ryszard Winiarski, Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk, Kanclerz i dyrektor Instytutu Zdrowia PWSZ w Oświęcimu dr Katarzyna Matusiak, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – dr Lucyna Sochocka,  dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lek. Zbigniew Wierciński, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Grupy Medycznej, w skład której wchodzi Raciborskie Centrum Medyczne – Roman Gnot,  Dyrektor ds. Medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu – lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach- Anna Janik, Przełożona Pielęgniarek Szpitala Rejonowego w Raciborzu- Aniela Mainka, Oddziałowa Raciborskiego Centrum Medycznego w Raciborzu – Joanna Niedźwiecka oraz bliscy studentów.

Na scenie nie zabrakło wielu ciepłych słów ze strony gości w stronę studentów jak i władz PWSZ w Raciborzu. Prorektor do spraw organizacji i rozwoju dr Jakub Berezowski odczytał specjalny list do studentów pielęgniarstwa od Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. W oddaniu za poświęcenie w nauce tak wymagającego zawodu Minister Szumowski obiecał, że 5 najlepszych studentów pielęgniarstwa będzie miało okazję w nagrodę złożyć wizytę w Ministerstwie.

W trakcie uroczystości z rąk dyrektora IKFiZ dr Marcina Kunickiego studenci odebrali symboliczne czepki. Prorektor do spraw dydaktyki i studentów dr Paweł Strózik dokonał aktu pasowania na pielęgniarkę. Nie zabrakło także aktu ślubowania i uroczyście odśpiewanego hymnu pielęgniarskiego, który opisuje ideę przyświecającą zawodowi – humanizm:

W świat niesiemy swe serca gorące
Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję.

Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały
Gdy o wolność się walki toczyły
Pielęgniarki na frontach też były
I ofiarnie swą służbę pełniły.

W służbie naszej przodować będziemy
Dla Ojczyzny – Jej dobra pracować
A gdy trzeba i ginąć będziemy
Żeby życie ludzkie ratować

My nie chcemy, ni wojen, ni bojów
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu
My jesteśmy siostrami pokoju
Służyć chcemy idei humanizmu.

Na zakończenie goście mogli wziąć udział w wykładzie dr n. med. Wiesławy Kołodziej wykładowcy PWSZ w Oświęcimiu pod tytułem „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś”. Miłym akcentem były również występy artystyczne studentek pielęgniarstwa – klarnecistki Agnes Studniczek oraz wiolenczelistki Anny Hillmann.