W dniach 25-26.04.2018 r. w Uhercach Mineralnych odbyło się Seminarium Naukowe pt. Aktywność Fizyczna a Sprawność Funkcjonalna. Organizatorem był Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Raciborzu wraz z Katedrą Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Głównym założeniem seminarium było stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki w zakresie podejmowania szeroko rozumianej działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zakres tematyczny obejmował aspekty społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowotne. Oprócz prelegentów stanowiących pracowników dydaktycznych swoje wystąpienia prezentowali również studenci Kół naukowych.

Obrady prowadzili Dyrektor IKFiZ PWSZ w Raciborzu dr Marcina Kunicki, Prorektor ds. dydaktyki i studentów AWF w Katowicach dr hab. Rajmund Tomik oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium dr hab. Jarosław Cholewa.