Zaznacz stronę

Konferencja i wydawana z tej okazji publikacja, to już ósme, i co szczególnie ważne, coroczne wydarzenie i wydawnictwo, które wypracował zespół, skupiający w swoim gronie przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i biur posła do Parlamentu Europejskiego. „Debiut naukowy – zrównoważony rozwój” stał się uznanym w świecie nauki polskiej narzędziem, mającym na celu wspieranie i promowanie studentów oraz absolwentów wyższych uczelni, wstępujących na ścieżkę naukowej kariery.

Dzięki korelacji zakresów obu pojęć (zrównoważony rozwój i debiut naukowy), jak i założonych przez organizatorów przedmiotów rozważań, studenci, bądź już absolwenci studiów Iº, IIº czy III stopnia, nieposiadający tytułów naukowych, mogą przedyskutować wyniki swoich badań naukowych i utorować sobie drogę do otwarcia przewodu doktorskiego.

W projekcie „Debiut naukowy 2017” wzięło udział prawie pięćdziesięciu studentów i absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z ponad trzydziestu polskich i zagranicznych uczelni (w tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, szkół wyższych). Rada Naukowa postanowiła przyznać autorom wyróżnienia w czterech kategoriach. Dyplom dla pracy nadesłanej przez inżyniera otrzymał Piotr Kaczmarczyk student Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za artykuł pt.: „Kamery promieniowania rentgenowskiego szansą dla zrównoważonego rozwoju technik obrazowania” Z kolei Patrycja Wąglorz reprezentująca Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, a  posiadająca tytuł zawodowy licencjata otrzymała wyróżnienia za pracę pt.: „Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa”. Najlepszym magistrem wybrano Łukasza Sęczkowskiego z AGH w Krakowie, za artykuł pt.: „Przemysł 4.0 drogą do zrównoważonej produkcji w Polsce” W kategorii studentów nie posiadających jeszcze żadnego tytułu nagrodę przyznano Paulinie Pędziwiatr studiującej na Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Politechnice Łódzkiej za artykuł pt.: „Alternatywne źródło chitozanu – fuzja inżynierii chemicznej i pszczelarstwa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju”. Ponadto Pani Paulina Pędziwiatr będzie miała okazję spotkać się z prof. Jerzym Buzkiem w przyszłym roku w Parlamencie Europejskim, a takowe zaproszenie stanowiło nagrodę specjalną.