Na Zamku Piastowskim w Raciborzu 16 maja odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku Architektura, studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ukończenia studiów gratulowały kilkudziesięciu inżynierom Rektor PWSZ w Raciborzu, dr hab. inż. arch. Ewa Stachura oraz dyrektor Instytutu Architektury, dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak. Na uroczystość przybyli nie tylko wykładowcy raciborskiej uczelni, ale także wielu zaproszonych gości.

Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów wzięli także zaproszeni goście – przedstawiciele środowiska zawodowego, czyli Śląskiej Okręgowej Izby Architektów dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner i Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Katowice dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt. Nie zabrakło także delegatów pracodawców, biur projektowych oraz profesorów zaprzyjaźnionej uczelni – Wydziału Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy wysoko ocenili poziom kształcenia w PWSZ na kierunku Architektura i podkreślili bardzo dobre relacje i współpracę obu kierunków.