Zaznacz stronę

22 maja 2018 zawarte zostało porozumienie o współpracy  pomiędzy Państwową Szkołą Zawodową w Raciborzu a Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.

Przedmiotem porozumienia są różne formy i płaszczyzny współpracy pomiędzy pedagogami i studentami kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowanego w PWSZ w Raciborzu i uczniami kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej realizowanego w ZSME w Rybniku.

Strony ustaliły , że m.in. organizowane będą wspólne wystawy twórczości artystycznej studentów i uczniów , wykłady pedagogów edukacji artystycznej  z zakresu sztuki prowadzone dla uczniów . Przewidziano także udział uczniów w plenerach artystycznych , kołach naukowych  prowadzonych na kierunku edukacji artystycznej oraz ich udział w warsztatach artystycznych z zakresu malarstwa, rysunku , grafiki warsztatowej, rzeźby fotografii, witrażu i mozaiki.

Stosowny dokument podpisali Pani Rektor PWSZ  w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura oraz Pan Dyrektor ZSME w Rybniku mgr inż. Marek Holona .  Złożeniu podpisów towarzyszyli także wicedyrektor ZSME mgr Małgorzata Ochmann oraz zastępca Instytutu Architektury w PWSZ dr Henryk Fojcik.

W trakcie spotkania w gabinecie Pani Rektor zwrócono także uwagę na możliwość wspólnej korekty planu studiów na edukacji artystycznej zachęcającej absolwentów ZSME z tytułem technik grafiki i poligrafii cyfrowej do podjęcia studiów na tym kierunku.

 

Skip to content