Zaznacz stronę

Impreza integracyjna organizowana przez PWSZ w Raciborzu już XXI raz, w tym roku zyskała nową nazwę: Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej Społecznie i Niepełnosprawnej „Sport ku Radości”. Była częścią projektu „Modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu, jako element aktywnego wspierania przeciwdziałania przestępczości w powiecie raciborskim z wykorzystaniem kadry naukowej – wiedza i sport drogą do prawidłowego rozwoju osobistego”.
W związku z tym,  Igrzyska zostały głównie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

30 maja 2018 r. na płycie stadionu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej spotkało się ponad pół tysiąca osób, w tym: zaproszeni  goście, uczestnicy zawodów,  zespół terapeutów, wolontariusze, pracownicy i studenci PWSZ w Raciborzu.
W Igrzyskach uczestniczyły następujące placówki resocjalizacyjne, wychowawcze i terapeutyczne: Zespół Szkół Specjalnych
w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, Warsztaty Terapii  Zajęciowej w Raciborzu, Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych w Raciborzu, Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach, Środowiskowa Świetlica Samopomocy  „NADZIEJA”  w Raciborzu, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”.

Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonała Jej Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, a miłej zabawy życzyli: Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości Michał Woś, Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski i Prezydent Miasta Raciborza Mirosław Lenk.

Imprezę prowadził Piotr Kielar  (inspektor ds. sportu ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu)  wraz ze  studentami PWSZ,
a oprawę muzyczną zapewniła Raciborska Orkiestra Dęta „Plania” pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka. Program artystyczny przygotowały dzieci z SP1 w Raciborzu oraz zespół bębniarzy ze szkoły dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, którzy tworzą grupę Tumbao. Młodzi szczudlarze z Nędzy dali popis sztuki szczudlarskiej  wzbudzając zachwyt u wielu uczestników.

Na bieżni i murawie stadionu oraz w salach gimnastycznych zorganizowane zostały wyzwania z zakresu różnych dyscyplin sportowych, między innymi: rozgrywki piłki nożnej, gimnastyczny tor przeszkód, lekkoatletyka, tenis stołowy, rzuty do kosza
i narty czteroosobowe. Uczestnicy za swój wysiłek otrzymali dyplomy oraz medale, które zostały wykonane w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Ponadto na osoby biorące udział w tym sportowym wydarzeniu czekały liczne atrakcje w postaci: warsztatów artystycznych, zabaw przy muzyce, ogromnych baniek mydlanych, nauki skręcania balonów, malowania twarzy, tatuaży, afrykańskich warkoczyków oraz radosnego spotkania z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach. Podczas imprezy nie zabrakło także słodkiego poczęstunku i pikniku z grillem.

Nad bezpieczeństwem uczestników zawodów czuwał zespół Ratowników Medycznych Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej PWSZ w Nysie, których przygotował dr Ireneusz Barziej. Ratownicy zaprezentowali również pokaz podstawowych czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Opiekę nad całością działań organizacyjnych i przebiegiem Igrzysk sprawowali:  dr Marcin Kunicki – kierownik projektu, dyrektor IKFiZ, dr Gabriela Kryk – dyrektor ISE, dr Monika Urbanek, mgr Ewa Świerczek, mgr Beata Gawłowska, mgr Zofia Jędorowicz, mgr Magdalena Liszka, mgr Grzegorz Wachowski.

 

***

Wszystkim zaangażowanym w Igrzyska osobom dziękujemy za poświęcony czas i włożony trud!

 

Organizatorzy Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej Społecznie i Niepełnosprawnej

„Sport ku Radości”