Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia zorganizował 29 maja i 4 czerwca spotkania z uczniami z  I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu w ramach promocji kierunku pielęgniarstwo.

Uczniowie klas 2 o profilu biologiczno-chemicznym poznali historię pielęgniarstwa na terenie regionu. Chociaż w raciborskiej PWSZ kierunek działa dopiero od roku to tradycja nauczania pielęgniarstwa w Raciborzu jest bardzo długa. Uczniowie dowiedzieli się, że praca pielęgniarza wymaga ogromnej odpowiedzialności.  Duże wrażenie na młodzieży zrobiły nowoczesne pracownie specjalistyczne wyposażone w sprzęt medyczny do praktycznych ćwiczeń. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję nauczyć się m.in. robić zastrzyki, zakładać kaniule dożylne i wykonywać ćwiczenia czynne i bierne z chorym pacjentem.

Podczas spotkania swój wykład “Pielęgniarstwo. Zawód przyszłości” wygłosiła mgr Ewelina Kolarczyk.