Prace dwóch zespołów studenckich IA PWSZ w Raciborzu zostały dostrzeżone w konkursie na opracowanie koncepcji dla historycznego założenia architektoniczno-urbanistycznego – kościół – ruiny pałacu – park w miejscowości Radacz w województwie zachodnio-pomorskim.

Zespół w składzie Agata Janik i Ewa Migatulska zdobył II nagrodę, natomiast zespół Jonasz Matuszczyk i Wojciech Remer II wyróżnienie. W ramach konkursu należało opracować koncepcję zabezpieczającą ruiny pałacu przed dalszą degradacją i ich ewentualne wykorzystanie poprzez niedrogą adaptację oraz projekt rewitalizacji parku uwzględniający jego uporządkowanie i udostępnianie do użytku publicznego.

Obydwa nagrodzone zespoły spędzą tydzień na farmie biodynamicznej w Juchowie, a zdobywczynie II nagrody dodatkowo otrzymają nagrodę pieniężną.