Dnia 28 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie studiów na kierunku pedagogika dla studentów III roku wszystkich specjalności. Podczas spotkania pani dyrektor instytutu  – dr Gabriela Kryk oraz pani wicedyrektor – dr Urszula Kalicińska wyróżniły studentów, którzy przez okres studiów osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Słowa uznania skierowano również do studentów zaangażowanych w działalność na rzecz Studenckiego Ruchu Naukowego Uczelni zrzeszonych w Kole Naukowym Pedagogów oraz Kole Naukowym „Resocjalizacja”. Dr Gabriela Kryk i dr Monika Urbanek (opiekunowie kół) podziękowały członkom za twórczy wkład w dorobek naukowy organizacji oraz zaangażowanie w cenne inicjatywy wolontaryjne.

Spotkanie było również okazją do studenckich wspomnień. Studentki III roku edukacji elementarnej i logopedii szkolnej przygotowały prezentacje – wspomnienia z okresu studiów. Natomiast studenci III roku pedagogiki resocjalizacyjnej wręczyli wykładowcom kwiaty dziękując za życzliwość i motywację do rozwoju naukowego i zawodowego.

Uwieńczeniem uroczystości był mini recital w wykonaniu Magdaleny Wojak studentki III roku Logopedii szkolnej z terapią pedagogiczną, absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach przy akompaniamencie Pawła Kalicińskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach.

Magdalena Wojak i Paweł Kaliciński w trakcie występu na uroczystym zakończeniu studiów w Instytucie Studiów Edukacyjnych 🙂

Opublikowany przez PWSZ w Raciborzu Piątek, 29 czerwca 2018

Część 2. Magdalena Wojak i Paweł Kaliciński w trakcie występu na uroczystym zakończeniu studiów w Instytucie Studiów Edukacyjnych 🙂

Opublikowany przez PWSZ w Raciborzu Piątek, 29 czerwca 2018

Wszystkim absolwentom dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Życzymy Wam powodzenia na egzaminach dyplomowych! Sukcesów naukowych i osobistych, niegasnącej pasji w zgłębianiu wiedzy, siły do poszukiwania nowych dróg  i przekraczania własnych ograniczeń, odwagi w realizacji ambitnych inicjatyw!

Dyrekcja ISE wraz z pracownikami