Zaznacz stronę

 

Pomóżmy polskim Kombatantom na Kresach i przygotujmy paczki żywnościowe!

Termin: 20.11.2018-13.12.2018

Miejsce zbiórki produktów spożywczych: Biblioteka Pedagogiczna w murach PWSZ

DOŁĄCZCIE DO NAS! WSPÓLNIE MOŻEMY ZDZIAŁAĆ WIELE DOBREGO!

Rodacy-Bohaterom_Lista-artykułów-do-paczki