Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł prof. dr hab. Joachim Raczek
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w latach 2002-2007
Wybitny naukowiec, pionier w swojej dziedzinie wiedzy antropomotoryce i teorii sportu.

W imieniu PWSZ w Raciborzu składam rodzinie najszczersze kondolencje.
JM Rektor Ewa Stachura
wraz ze społecznością akademicką. 

 

Prof. dr. hab. Joachim Raczek urodził się w Raciborzu 7 grudnia 1934 roku. Po uzyskaniu magistra wychowania fizycznego uczył w różnych raciborskich szkołach. W 1970 r. otrzymał tytuł doktora. Habilitował się w 1980r. Przez szereg lat pełnił funkcję rektora AWF w Katowicach. W W 2002 roku Joachim Raczek objął stanowisko pierwszego rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Dzięki swemu ogromnemu doświadczeniu i autorytetowi w świecie akademickim nadał uczelni kierunek rozwoju, który kontynuowany jest do dzisiaj. Był światowej sławy specjalistą w zakresie antropomotoryki i teorii sportu. Wiele jego publikacji miało charakter pionierski dla tych gałęzi nauki. Szczególną uwagę profesor Raczek poświęcił sprawności motorycznej dzieci i młodzieży. Joachim Raczek w czasie swojej kariery naukowej współpracował w realizacji projektów badawczych z uniwersytetami w Niemczech, Japonii, Brazylii, Egipcie, RPA, Austrii, USA, Czechach, Słowenii.