W ramach współdziałania w bieżącym roku akademickim planowana jest realizacja praktyk studenckich kierunku architektura, których efektem będzie zakończenie kompleksowej inwentaryzacji architektonicznej blisko stu kaplic i krzyży przydrożnych zlokalizowanych na terenie gminy. Projekt ten realizowany był przez studentów od kilku lat,  a pomysłodawcą był pan Zygmunt Kandora i poprzedni wójt gminy pan Alojzy Pieruszka.

Kontynuację idei przez nowe władze gminy przyjęto z zadowoleniem szczególnie, że doceniając dobrą współpracę i zaangażowanie zaproponowano w przyszłości udział  studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.  Dodatkowo w ramach praktyk wykonana zostanie inwentaryzacja architektoniczno-historyczna kolejnych obiektów w tym ruin trwałych na terenie gminy i podobnie jak dotychczas ze strony zarówno PWSZ jak i samorządu  zostanie zapewniona merytoryczna opieka koordynatorów.

 

Oprócz kooperacji w aspekcie architektonicznym, na ukończeniu są prace związane z wydaniem książki wzbogaconej o rysunki studenckie zabytkowych obiektów a także w planie jest organizacja wernisaży plastycznych na terenie gminy. Wystawy prac będą dostępne w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku oraz w Zamku Piastowskim w Raciborzu.

 

Budowanie współpracy  i partnerskie relacje łączące instytucje, zawsze pozwolą na obopólny rozwój i wzbogacenie doświadczeń, a współpraca z samorządami leży nie tylko w interesie obu podmiotów ale jest spójna z misją PWSZ w Raciborzu.