W dniach 11 i 12 stycznia 2019r. w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu odbyło się seminarium naukowe oraz warsztaty studenckie pn. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Szelejewie. Gośćmi specjalnymi seminarium byli pan Grzegorz Wawoczny z Instytutu Kultury Fizycznej i Sportu, kierunek Turystyka i Rekreacja oraz pan Paweł Bietkowski, dyrektor Fundacji Zygmunta i Jana Karłowskich. Pierwszy z prelegentów w niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiedział o zamkach i pałacach ziemi raciborskiej, a drugi o historii i współczesnych problemach zespołu pałacowo-parkowego w Szelejewie (powiat gostyński, województwo wielkopolskie). W dalszej części seminarium swoje wystąpienia dotyczące szerokiej problematyki założeń pałacowo-parkowych Wielkopolski przedstawili studenci IV roku Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu. Część teoretyczna została podsumowana przez panią Joannę Sokołowską-Moskwiak, dyrektor Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu, wystąpieniem na temat architektury pałacowej w Polsce.

W części praktycznej – warsztatowej studenci w zespołach projektowych pracowali nad koncepcją rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Szelejewie, skupiając się na zagadnieniach architektoniczno-urbanistycznych mających na celu przywrócenie wartości użytkowych dawnego zespołu oraz ekspozycję jego dziedzictwa kulturowego. Wprowadzeniem do części warsztatowej było wystąpienie pani Beaty Kuc-Słuszniak , Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu, dotyczące interwencji architektonicznych w budynkach historycznych.

Twórcza praca warsztatowa zakończyła się prezentacjami studentów, w których omówiono między innymi:

– koncepcje odbudowy spalonej w czasie wojny kondygnacji

– program funkcjonalno-użytkowy oraz rozwiązania urbanistyczne dla całego założenia celem połączenia go z najbliższym otoczeniem.

Opiekę merytoryczną nad warsztatami sprawowały dr inż. arch Joanna Sokołowska-Moskwiak i dr inż.arch Beata Kuc-Słuszniak, Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury

Seminarium i warsztaty studenckie w Instytucie Architektury