Zaznacz stronę

Początkiem stycznia tego roku gościliśmy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia.

Studenci kierunku Automatyka i elektronika praktyczna oraz Informatyka wraz z Panem dr inż. Lucjan Pelc  Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, mieli okazję zapoznać się z naszymi laboratoriami oraz wzięli udział w Przeglądzie projektów inżynierskich. Studenci naszego koła naukowego AIRforce wymienili się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi studiów technicznych. Jesteśmy przekonani, że spotkanie to będzie początkiem współpracy obu kół naukowych.

Wizyta studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia (fot. dr inż. Lucjan Pelc)

Wizyta studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia (fot. dr inż. Lucjan Pelc)

Wizyta studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia (fot. dr inż. Lucjan Pelc)

Wizyta studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia (fot. dr inż. Lucjan Pelc)