Zaznacz stronę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu stanie się współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji „Reversed peer learning activity: learning & teaching in professional higher education (PHE)”, która odbędzie się 8 marca 2019 r. w Warszawie.

To duże wydarzenie zgromadzi międzynarodowych ekspertów i przedstawicieli polskich uczelni zawodowych oraz instytucji związanych z kształceniem na poziomie wyższym. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremier Jarosław Gowin oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Poseł na Sejm Piotr Muller. Organizatorami Konferencji są EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) oraz KRePUZ (Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych). Prace organizacyjne koordynują Sekretarz Generalny EURASHE dr Michal Karpisek, a ze strony polskiej JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura.

Tematami spotkania będą:

  • Wyzwania stojące przed rynkiem pracy
  • Digitalizacja i cyfryzacja w uczelniach zawodowych
  • Integracja treści o charakterze akademickim i zorientowanych zawodowo w programach nauczania w uczelniach zawodowych; efekty kształcenia oraz zdobywanie kompetencji miękkich i ponadzawodowych
  • Metodologia uczenia się, wspierająca zawodowy charakter wykształcenia, nauczanie w powiązaniu z miejscem pracy oraz powiązania między uczeniem się, a działalnością badawczą studentów.

W dniu poprzedzającym Konferencję, tj. 7 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się
Prezydium EURASHE, do którego należy JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura.