W dniach 14 grudnia 2018 r. [etap pisemny] oraz 25 stycznia 2019 r. [etap ustny] w Instytucie Neofilologii odbyła się 12 edycja Konkursu języka angielskiego i języka niemieckiego, w którym wzięło udział 130 uczniów ze szkół ponadpodstawowych Raciborza, Rybnika, Cieszyna, Żor, Kędzierzyna-Koźla, Głubczyc, Rydułtów, Wodzisławia Śl. i Pszowa. W części pisemnej uczestnicy mieli do rozwiązania zadania sprawdzające ich umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i słownictwa, zagadnień z kultury danego obszaru językowego, oraz krótkie ćwiczenie z translatoryki.02

Do drugiego etapu – ustnego – zakwalifikowano 40 uczestników. Rozmawiali oni w parach w obecności komisji na wylosowany temat. Oceniana była ich umiejętność strategiczna budowania i reagowania na wypowiedzi, umiejętność komunikacyjna, dobór słownictwa, poprawność gramatyczna i wymowa. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom znajomości języka i w większości swobodę wypowiedzi.

Po tej części wyłoniono 20 laureatów, dla których nagrodą był indeks Instytutu Neofilologi. Wszystkim laureatom oraz ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i ufamy, że w przyszłości spotkamy się w murach naszej uczelni.

 

dr Joanna Bielewicz-Kunc

Mgr Sonia Ciupke

XII EDYCJA KONKURSU JĘZYKA  ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO

XII EDYCJA KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO

XII EDYCJA KONKURSU JĘZYKA  ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO

XII EDYCJA KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO