Pani Sara Wołosewicz, studentka II roku Automatyki i Robotyki ostatnie pół roku spędziła w Kluż-Napocem, gdzie studiowała na tamtejszym Uniwersytecie Technicznym. Wyjazd był realizowany dzięki programowi ERASMUS +. Pani Sara obok możliwości poznania życia studenckiego w Rumunii, kultury i historii tego kraju, realizowała przedmioty związane z Elektroniką i pomiarami, Elektroniką w automatyce, Matematyką, Bazami danych, Modelowaniem procesów oraz Programowaniem sterowników PLC.

 

Foto. Archiwum S.Wołosewicz