7 marca 2019 gościliśmy w Instytucie Techniki PWSZ w Raciborzu przedstawicieli JSW IT Systems. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o działalności Spółki, zostały zaprezentowane między innymi systemy informatyczne, infrastruktura sieciowa jak i sposoby monitorowania i raportowania, które są wdrożone w JSW.

Wśród prelegentów byli: Krzysztof Szymański – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Innowacyjności, Marcin Serafin – Specjalista w Dziale Zarządzania Usługami, Gabriela Piekorz – Kierownik Centrum Kompetencyjnego SZYK, Robert Zając – Kierownik Centrum Kompetencyjnego Systemy BI, Rafał Stelmaczonek – Kierownik Projektów, Wojciech Wereszczak – Kierownik Działu Wsparcia Technicznego, Roman Jordan – Starszy Administrator Infrastruktury w CK Telekomunikacja, Bolesław Zaraś – Główny Specjalista w CK Systemy i Infrastruktura.

Więcej o Spółce jak i możliwościach aplikowania na staże, praktyki czy pracę można znaleźć na stronie: https://www.jswits.pl/.

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)

Konferencja JSW IT (fot. Archiwum Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu)