Zaznacz stronę

Delegacja z PWSZ w Raciborzu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Raciborzu wzięli udział w Konferencji podsumowującej badanie potencjału 35 miast średnich w Polsce. Motywem do przeprowadzenia takiego badania jest aktualny wzrost sektora usług biznesowych, które coraz częściej swoje siedziby lokalizują we średniej wielkości miastach, natomiast dewizą tego spotkania okazał się nacisk na działania wspólne – samorządów miast, uczelni oraz przedsiębiorstw z branży usług dla biznesu.

Racibórz (w tym PWSZ w Raciborzu) został wyróżniony na poziomie zadawalającym co oznacza, iż widoczny jest duży potencjał miasta; kadry, infrastruktury, informacji i edukacji. W przeprowadzonym badaniu przez ABSL wyniknęło także, iż kapitał ludzki stanowi fundamentalny czynnik szybkiego rozwoju lokalnego, dlatego też obecność PWSZ w mieście stanowi bardzo ważne źródło w pełni wykształconej kadry. Położenie Uczelni w bliskiej odległości od granicy czeskiej zostało wysoko ocenione przez badaczy poprzez wyróżnienie posiadania w Uczelni kierunku filologii czeskiej.

Ze względu na specyfikę działalności firmom IT łatwiej jest tworzyć niewielkie oddziały w miastach średnich i wykorzystać możliwości rozwoju biznesu w oparciu o lokalne zasoby kadrowe w badanych ośrodkach. PWSZ w Raciborzu odpowiada na potrzeby zawarte w raporcie ABSL, ponieważ dostosowuje dostępność kierunków do aktualnych potrzeb rynku, m.in. automatyka i robotyka.

Wyróżnienie miasta, a tym samym PWSZ w Raciborzu na poziomie średnim, jest także dużym motywatorem do dalszych prac na rzecz zrównoważonego i przedsiębiorczego rozwoju.

Więcej informacji  znajdziesz w Raporcie – KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ