Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski w dniu 20 marca 2019 powołał Panią dr inż. arch. Joannę Sokołowską – Moskwiak  – Dyrektora Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  w skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej VI kadencji Samorządu Województwa.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka, powoływanym na czas nieokreślony, w drodze zarządzenia na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80 , poz.717 z późniejszymi zmianami). W składzie Komisji znajdują się eksperci środowisk branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa.

To docenienie wysokich kompetencji naszej kadry akademickiej i wielkie wyróżnienie móc efektywnie wpływać na kształt środowiska zbudowanego w Województwie Śląskim, ale równocześnie ogromna praca i odpowiedzialność.

Serdecznie gratulujemy 

Rektor i Senat PWSZ w Raciborzu