Zaznacz stronę

W dniu 21.03.2019 r. dwunastu studentów kierunku Architektura z sukcesem ukończyło kolejne szkolenie wpisujące się w działania projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”. Uczelnia realizuje projekt w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego z europejskich funduszy EFS.

 „Ochrona budynków przed korozją biologiczną” to specjalistyczne szkolenie, które obejmowało tematykę z zakresu zagadnień prawnych dotyczących ochrony obiektów, czynników wpływających na materiały budowlane, diagnostyki termowizyjnej, zagadnień fizyki budowli, konstrukcji budowlanych, konserwacji materiałów i praktyki robót konserwatorskich, organizacji nadzoru i odbioru robót impregnacyjnych, wytycznych do sporządzania ekspertyz mykologiczno-budowlanych oraz prawidłowego ich wykorzystania przez uczestników procesu inwestycyjnego.

CERTYFIKATY DLA ARCHITEKTÓW PWSZ wyposaża studentów  w nowe kompetencje

CERTYFIKATY DLA ARCHITEKTÓW
PWSZ wyposaża studentów w nowe kompetencje

CERTYFIKATY DLA ARCHITEKTÓW PWSZ wyposaża studentów  w nowe kompetencje

CERTYFIKATY DLA ARCHITEKTÓW
PWSZ wyposaża studentów w nowe kompetencje