Zaznacz stronę

Na niżej wymienione kierunki, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

PIELĘGNIARSTWO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wcześniej należy wydrukować z systemu SIR skierowanie na badania lekarskie.

Na pozostałe kierunki zaświadczenia lekarskie nie są wymagane.

Skip to content