Zaznacz stronę

“Jesteście z każdym rocznikiem lepsi” – takie słowa skierowała do absolwentów prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich dr hab. inż. arch Katarzyna Ujma-Wąsowicz.

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu 17 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku Architektura, studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ukończenia studiów gratulowały kilkudziesięciu inżynierom Rektor PWSZ w Raciborzu, dr hab. inż. arch. Ewa Stachura oraz dyrektor Instytutu Architektury, dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak. Na uroczystość przybyli nie tylko wykładowcy raciborskiej uczelni, ale także wielu zaproszonych gości.

Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów wzięli także zaproszeni goście – przedstawiciele środowiska zawodowego Przedstawiciele środowisk zawodowych Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch Piotr Sredniawa, mgr inż. arch. Henryk Piątek członek prezydium SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich). List gratulacyjny przesłała dr hab inż arch Katarzyna Ujma Wąsowicz prof Politechniki Śląskiej, Prezes TUP (Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Katowice).

Nie zabrakło także delegatów pracodawców, biur projektowych oraz profesorów zaprzyjaźnionej uczelni – Wydziału Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy wysoko ocenili poziom kształcenia w PWSZ na kierunku Architektura i podkreślili bardzo dobre relacje i współpracę obu kierunków. Instytut Architektury gościł również Tomasza Krupę zastępcę wójta Gminy Rudnik, z którą to gminą uczelnia współpracuje od wielu lat.