Zaznacz stronę

W pierwszych dniach maja 2019 r. dr Estera Jasita odbyła stypendium Programu Erasmus+ dla pracowników dydaktycznych w czeskiej Ostrawie. Tam przeprowadziła cykl wykładów i zajęć warsztatowych dla studentów Filologii Germańskiej Uniwersytetu Ostrawskiego.

Głównym ich celem było ukazanie życiorysu i twórczości współczesnego niemieckiego poety i pisarza, urodzonego w 1941 roku w Gliwicach  – Wolfganga Bittnera.  Analizowano fragmenty jego utworów, dyskutowano na temat wybranych cytatów odnoszących się do poglądów pisarza. Studenci z Ostrawy z dużym zainteresowaniem wzięli udział w spotkaniach, aktywnie i chętnie uczestniczyli w warsztatach. Prezentowana tematyka była  dla nich zagadnieniem nowym i dotychczas nie omawianym.

Poza wykładami i zajęciami które były  w j. niemieckim dr Jasita miała okazję przeprowadzenia rozmów z wykładowcami czeskiej uczelni. Omawiano podobieństwa oraz różnice w procesie kształcenia Polski i Czech oraz aktualne problemy zawodowe. Istotnym elementem wyjazdu była wymiana doświadczeń germanistów.

dr Estera Jasita - Erasmusurlencodedmlaplussign Ostrava

dr Estera Jasita – Erasmusurlencodedmlaplussign Ostrava